I. Điều khoản chung

 • Việc truy cập Website của chúng tôi bởi Quý khách đồng nghĩa với sự chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sau đây.
 • Nhat Huy Group có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, và loại bỏ bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào mà không cần thông báo trước. Việc Quý khách tiếp tục sử dụng Website sau khi các thay đổi được đăng tải sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó.
 • Toàn bộ nội dung trên trang web thuộc sở hữu của Nhat Huy Group, được bảo vệ theo luật bản quyền Việt Nam và các công ước quốc tế. Vui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.

II. Điều khoản vận chuyển

 • Phạm vi địa lý: Giao hàng nội địa và quốc tế đều được chấp nhận.
 • Phương thức giao hàng: Hàng hóa sẽ được vận chuyển theo phương thức quy định trong hợp đồng mua bán và tuân thủ pháp luật Việt Nam hoặc quy tắc quốc tế (Incoterms) cho đơn hàng nội địa và quốc tế tương ứng.
 • Thời hạn giao hàng: Nhật Huy Group cam kết vận chuyển hàng hóa đúng thời hạn theo hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.
 • Nghĩa vụ các bên:
  • Người bán: Chịu trách nhiệm giao hàng đúng số lượng, chất lượng, và thời hạn. Cung cấp thông tin và điều khoản vận chuyển. Giải quyết hợp lý khi có vấn đề về hàng hóa.
  • Người mua: Cung cấp thông tin chính xác, kiểm tra hàng ngay khi nhận. Chấp nhận nghĩa vụ theo hợp đồng.
 • Đổi trả hàng hóa: Chỉ được thực hiện khi hàng không đúng quy định trong hợp đồng hoặc có lỗi từ nhà sản xuất.

III. Điều khoản thanh toán

 • Nghĩa vụ thanh toán: Người mua có trách nhiệm thanh toán đầy đủ theo hợp đồng.
 • Phương thức thanh toán: Tuân thủ thỏa thuận trong hợp đồng và quy định pháp luật Việt Nam hoặc quốc tế tương ứng.

IV. Điều khoản bảo hành

 • Điều kiện bảo hành: Áp dụng khi có lỗi sản xuất.
 • Phương thức bảo hành: Thỏa thuận dựa trên mức độ và quy mô lỗi.
 • Quy trình bảo hành:
  • Người mua thông báo lỗi.
  • Người bán xác minh và thông báo nguyên nhân.
  • Thỏa thuận phương thức bảo hành.

V. Điều khoản giải quyết tranh chấp

Tranh chấp được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam (đối với đơn hàng nội địa) và quốc tế (đối với đơn hàng nước ngoài) theo Tập quán hoặc Công ước quốc tế.