Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu (Thu Nhập Tới 1700$)

Trụ sở chính                    Tầng 8, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội31/03/2024

Chuyên viên Kinh doanh Nội địa

Trụ sở chính                    Tầng 8, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội31/03/2024

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự (Nhà máy PVC)

Nhà máy                    Lô E5, KCN Trung Hà, Xã Dân Quyền, Huyện Tam Nông, Phú Thọ31/03/2024

Chuyên viên Kỹ thuật PVC Compound (Công nghệ ép phun)

Nhà máy                    Lô E5, KCN Trung Hà, Xã Dân Quyền, Huyện Tam Nông, Phú Thọ31/03/2024

Trưởng phòng Kỹ thuật PVC Compound

Nhà máy                    Lô E5, KCN Trung Hà, Xã Dân Quyền, Huyện Tam Nông, Phú Thọ31/03/2024
    
    
Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu (Thu Nhập Tới 1700$)Trụ sở chínhTầng 8, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội31/03/2024
Chuyên viên Kinh doanh Nội địaTrụ sở chínhTầng 8, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội31/03/2024
    
    
Trưởng phòng Hành chínhNhà máyNhà máyLô E5, KCN Trung Hà, Xã Dân Quyền, Huyện Tam Nông, Phú Thọ
20/03/2024
Chuyên viên Kỹ thuật PVC Compound (Công nghệ ép phun)Nhà máy
Lô E5, KCN Trung Hà, Xã Dân Quyền, Huyện Tam Nông, Phú Thọ
29/02/2024
Trưởng phòng Kỹ thuật PVC CompoundNhà máyLô E5, KCN Trung Hà, Xã Dân Quyền, Huyện Tam Nông, Phú Thọ20/03/2024