1. Mục Tiêu Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Quý khách trong quá trình cung cấp sản phẩm nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của Quý khách.

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân của Quý khách được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Cung Cấp Sản Phẩm: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp sản phẩm, dịch vụ, đăng ký, mua hàng, tham gia ưu đãi, và thanh toán.
  • Đo Lường, Hỗ Trợ, và Cải Thiện Sản Phẩm: Thông tin cá nhân của Quý khách được sử dụng để đo lường hiệu suất, hỗ trợ, và nâng cao trải nghiệm sử dụng sản phẩm.
  • Liên Lạc: Chúng tôi liên lạc với Quý khách về sản phẩm thông qua các kênh khác nhau và đáp ứng yêu cầu của Quý khách.
  • Tiếp Thị: Thông tin cá nhân của Quý khách được sử dụng cho mục đích tiếp thị và quảng bá sản phẩm theo quy định của pháp luật.

3. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách để đảm bảo cung ứng hàng hóa hiệu quả và nâng cao trải nghiệm trên trang web. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể phụ thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Người Tiếp Cận Thông Tin

Chúng tôi áp dụng biện pháp an ninh kỹ thuật để ngăn chặn bên thứ ba (tổ chức, cá nhân,…) truy cập, sử dụng thông tin cá nhân một cách trái phép. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về an ninh mạng với sự hỗ trợ từ các chuyên gia để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân.

5. Liên Hệ và Quyền Riêng Tư

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại Nhật Huy Group hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần đầu tư Nhật Huy

Tầng 8, tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trung, TP. Hà Nội

Email: info@nhathuygroup.com.vn

6. Quản lý Thông Tin Cá Nhân

Quý khách có thể xem, cập nhật, và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và tương tác của mình với chúng tôi. Nếu không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.